புதிய பாடலில் இளம் டால்பை இழப்பது குறித்து கீ க்லாக் பேசுகிறார்

மெம்பிஸ் ராப்பர் கீ க்ளோக் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது சிறந்த நண்பர், வழிகாட்டி மற்றும் வணிக கூட்டாளரை இழந்தார். இளம் டால்ஃப் மரணமாக சுடப்பட்டார். டால்ஃபின் அடிக்கடி ஒத்துழைப்பவர் இதைப் பற்றிப் பேசினார் தன் நண்பனை இழந்த காலத்தில் அவன் அனுபவித்த வலி மேலும் 'ப்ரூட்' பாடலுக்கான புதிய பாடல் முன்னோட்டத்தில், ராப்பர் இந்த நாட்களில் அவர் எப்படி உணர்கிறார் என்பதைப் பற்றிய மற்றொரு தோற்றத்தைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார், மிகப்பெரிய இழப்பைப் பற்றி பேசுகிறார்.

அவரது வரவிருக்கும் புதிய பாடலான 'ப்ரொட்' வீடியோ முன்னோட்டத்தைப் பகிர்ந்துகொண்டு, கீ க்லாக் தனது வழிகாட்டி புன்னகையுடன் தன்னைப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறி, 'நான் என் நாயை இழந்தேன், என் மனிதனை இழந்தேன், பொய் சொல்ல மாட்டேன், நான் 'உள்ளே உண்மையில் தொலைந்துவிட்டேன்/என்னால் அதை இரத்தத்தில் திரும்பப் பெற முடியும், ஆனால் இன்னும், என்னால் நேரத்தைத் திரும்பப் பெற முடியவில்லை/அந்த அடக்கமான ஷி*டி, போகலாம், நான் 'என்னுடையது/ நான் டால்ப் என்னைப் பார்த்துக் கொண்டேன், அது எனக்குப் பெருமையாகத் தெரியும்.'


ஜானி நுனேஸ்/கெட்டி இமேஜஸ்

உடனடி வெளியீட்டுடன் பேப்பர் ரூட் பேரரசின் தொகுப்பு ஆல்பம், டால்ஃப் வாழ்க , திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த பாடல் வெளியிடப்படுமா என்பதை இன்னும் பார்க்க வேண்டும். முன்னதாக, லேபிள் வெளியிடப்பட்டது டால்ஃபுக்கு ஜெய் ஃபிஸ்லின் அஞ்சலி , இது ஆல்பத்தின் தலைப்புப் பாடலாக செயல்படுகிறது.கீ க்ளோக்கின் புதிய பாடல் முன்னோட்டத்தைக் கீழே கேட்டு, அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்காக காத்திருங்கள். இதுவரை அது எப்படி ஒலிக்கிறது என்று நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?இளவரசர் வில்லியம்ஸ்/கெட்டி இமேஜஸ்